Hvad er et iværksætterselskab?

Hvis du står og skal oprette en virksomhed, følger der automatisk overvejelser med i forhold til, hvilken type af virksomhed du ønsker. Det kan bero både på de økonomiske midler, du har til rådighed på tidspunktet for oprettelsen, men også på hvor risikovillig du er i forhold til din privatøkonomi. Ved en enkeltmandsvirksomhed koster det nemlig ikke noget at oprette virksomheden, men til gengæld hæfter man personligt. Det vil sige at ens private formue, hus mm. kan komme i farezonen, hvis virksomheden kommer ud for erstatningskrav, økonomisk dårlige tider generelt eller konkurs. Ved et anpartsselskab (ApS) derimod hæfter man ikke personligt, men skal til gengæld stille med mindst 50.000 kr. for at kunne stifte selskabet.

Iværksætterselskabet er måske løsningen?

En anden selskabsform, som har den samme fordel som et ApS i forhold til, at man ikke hæfter personligt, men som ikke kræver en selskabskapital på 50.000 kr., er et iværksætterselskab – også forkortet IVS. Et IVS er en selskabsform, der gør det økonomisk muligt for alle danskere at stifte et selskab og dermed starte for sig selv. Der kræves nemlig kun, at du indskyder 1 kr. som selskabskapital. Du har dog stadig alle fordelene ved selskabsformen. Derfor bliver iværksætterselskabet til tider benævnt et mini ApS.

25 % af overskuddet skal spares op

Der er dog det krav forbundet med et IVS, at du skal spare 25 % op af selskabets overskud. Det skal du gøre indtil, du har nået et beløb på 50.000 kr. Når det beløb er nået, har man muligheden for at omdanne sit IVS til et ApS. Fordelen ved det kan være, at det er en mere konsolideret selskabsform, som i højere grad kan tiltrække investorer og signalere tryghed for kunder og leverandører.

Skal du indskyde mere end 1 kr.?

Det er selvfølgelig muligt at stifte et IVS med mere end 1 kr. Man må i princippet oprette et IVS med en kapital helt op til 49.999 kr. Der er også situationer, hvor det er værd at overveje, om det ikke er klogt at indskyde mere end 1 kr. Som omtalt før kan det skabe tryghed for leverandører og kunder, at der er noget kapital i selskabet. Nogle leverandører eller udlejere vil måske oveni købet ikke handle med dig eller udleje til dig uden, at du stiller en økonomisk garanti, som du personligt hæfter for, hvis selskabskapitalen kun udgør 1 kr.

Holding- eller driftsselskab?

Går du og tænker på om du skal oprette et holdingselskab (moderselskab) og derefter et driftsselskab (datterselskab) er et IVS ikke en hindring. Et IVS kan nemlig lige såvel som et anpartsselskab og aktieselskab have rollen både som holdingselskab og driftsselskab.

Regnskab og revision

Når man opretter et IVS fremfor et enkeltmandsvirksomhed skal man være opmærksom på, at det stiller nogle flere krav rent regnskabsmæssigt. Helt konkret skal iværksætterselskabet udarbejde en årsrapport, som skal indsendes til selskabsstyrelsen, der så offentliggør rapporten. Årsrapporten skal i udgangspunktet revideres. Det kan mindre virksomheder og iværksættere dog frasige sig, hvis de kan overholde visse krav med hensyn til omsætning og medarbejderantal. Man kan allerede ved iværksætterselskabets stiftelse frasige sig revision.

At stifte et IVS

Det er lidt mere indviklet at stifte et IVS end det er at starte en enkeltmandsvirksomhed. Der skal nemlig udarbejdes et stiftelsesdokument og vedtægter for selskabet. Det skal også beskrives hvem direktionen og en eventuel bestyrelse består af. I et IVS er det dog ikke et krav at have en bestyrelse. Men der er mange detaljer, som det kan være svært at få styr på ved stiftelse af et IVS, og det anbefales derfor at søge juridisk rådgivning.

Læs iværksætter nyt her